KARLOVAČKA ŽUPANIJAKarlovačka županija
  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
BDP (mil $) 38895 8008 826 825 909 2157 507 1237 542 1005
BDP po stanovniku 8756 5925 6406 4709 6638 6610 6014 6874 5975 5012

Promet

Povoljan prirodni te prometno geografski položaj rezultirao je infrastrukturnim koridorima od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, koji su ujedno i jedina veza kontinentalnog i primorskog dijela Republike Hrvatske unutar njenih granica. Od tri prometna koridora europskog i državnog značenja na području Hrvatske, jedan prolazi područjem Županije - poprečni koridor na prometnom pravcu sjever – jug - Vb.

Cestovni promet
Prema kategorizaciji cesta, na području Županije postoje 2 auto ceste (79 km) 11 državnih (375 km), 55 županijskih (557 km) i 164 lokalne ceste (703 km), uz veliki broj nekategoriziranih cesta, za koje ne postoje detaljniji podaci. Zbog prolaska glavnih prometnih koridora od Zagreba prema moru, odličan je pristup do luke Rijeka te gospodarskog prostora grada Zagreba i centralnog dijela Hrvatske. Osnovnu cestovnu mrežu Županije čine tri osnovna pravca u smjeru sjever – jug te tri poprečna pravca u smjeru istok – zapad, kako slijedi:

Karlovac – Rijeka; (D3, A6)
Duga Resa – Josipdol – Senj; ( D23, 51km )
Karlovac – Slunj – Plitvice; ( D1, 74km)
Jurovski Brod – Karlovac – Duga Resa – Krnjak – Vojnić– V. Kladuša;
( D 6, LC 34037, ŽC3179, ŽC3180, ŽC3184, ŽC3189, D6, D216 oko 80km)
Pribanjci – Bosiljevo – Generalski Stol – Slunj – Cetingrad – V.
Kladuša; (D204, ŽC3174, ŽC3176, D23, ŽC3256, ŽC3258 oko 80km).
Grabovac (Korana) – Saborsko – Josipdol – Ogulin – Vrbovsko/Bosiljevo. (D42, ŽC3175 oko 90 km)

U uređenju tih pravaca prioritetni su pravci 4. Jurovski Brod – Velika Kladuša i 6. Grabovac – Bosiljevo, koji povezuju mrežu auto cesta sa sustavom cesta nižeg ranga, kao i sa značajnijim gospodarskim i turističkim područjima. Zasebnu problematiku čini cestovna mreža grada Karlovca, kojima prolazi tranzitni promet i koje iz šireg okruženja ulaze i sijeku središnji dio grada. Obzirom na novo izgrađene dionice auto cesta za pravce Zagreb – Rijeka i Zagreb – Split, evidentan je pad turističkog tranzita u ljetnim mjesecima, dok ostaje teretni tranzit koji izbjegava auto cestu i cjelokupan promet na pravcu Slovenija – Bosna i Hercegovina. Njegovo rješavanje se očekuje u okviru sanacije pravca br. 4, čime će se taj dio prometa izmjestiti van urbane zone grada Karlovca, kao i osigurati kvalitetan priključak Duga Rese na autocestovnu mrežu RH.

Željeznički prometi
Strategijom prostornog uređenja RH, željeznička mreža ocijenjena je na niskoj tehničkoj razini kapaciteta te nedovoljnoj izgrađenosti. Stoga je planirano njezino uređenje na način koji bi garantirao uključenost u europske tokove. Od novih koridora, na području Županije definiran je novi pravac trase Zagreb – Karlovac – Rijeka tzv. “drežničkom” varijantom.
Na području Županije se nalaze dijelovi četiriju pruga:
1. Zagreb – Rijeka, glavna magistralna pruga MG 1 C (77,98 km);
2. Oštarije – Knin, pomoćna magistralna pruga MP 11 A (43,5 km);
3. Sisak – Karlovac, pruga drugog reda 212 – nije u uporabi;
4. Karlovac – Ozalj – državna granica, pruga drugog reda 213 (28,9 km).
Strategija restrukturiranja i modernizacije Hrvatskih željeznica ide u smjeru održavanja prometa na razini iz 1998. godine. Od nabrojanih pruga, prioritetno se uređuje pravac prema Splitu (Rijeci), dok se ostali pravci namjeravaju riješiti uz realizaciju posebnih ugovora sa lokalnom i regionalnom samoupravom.
Obzirom na trenutni nedefiniran status HŽ-a, ostali dugoročni planovi razvoja (izgradnja brze pruge) će se najvjerojatnije ostvarivati po dovršenju postupka privatizacije.

Kultura

Kulturna događanja

- ZILIK - zimska likovna kolonija
- DJEČJA FAŠNIČKA POVORKA
- MAŠKARE
- Uskrsni sajam
- Proljetne promenade i izložba cvijeća
- Long dance
- Sajam vlastelinstva Dubovac
- Dani gorskoga kraja
- Prezentacija kulturno povijesnih vrijednosti Saborskog
- IVANJSKI KRIJES
- KARLSTADT FESTIVAL
- ETNO JAZZ FESTIVAL
- Ogulinski festival bajki
- 11. Međunarodni festival folklora
- Prezentacija kulturnih, duhovnih i tradicijskih dostignuća
- Božićni sajamTeritorij

  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
Površina (km2) 56594 23236 2652 2034 3644 4155 1815 4467 2021 2448
Poljoprivredne
površine (ha)
1216000 985894 147419 115421 33523 212013 89489 236883 101317 150000
Šume (ha) 2223245 604166 95973 61228 11294 99928 82153 183934 62435 69000

Turizam

Turistička zajednica Karlovačke županije
Turistička zajednica grada Karlovca