OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJAOsječko-baranjska županija
  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
BDP (mil $) 38895 8008 826 825 909 2157 507 1237 542 1005
BDP po stanovniku 8756 5925 6406 4709 6638 6610 6014 6874 5975 5012

Promet

Cestovni promet
Cestovni promet i prometna infrastruktura čine osnovu prometa u Osječko-baranjskoj županiji. Na području Županije ukupno je 481,78 km državnih cesta a to su: Slatina-Našice-Osijek-Ilok (cesta D2) i državna granica Beli Manastir-Osijek-Đakovo (D7), Slatina-Donji Miholjac-Josipovac (D34), Požega-Pleternica-Đakovo (D36), Đakovo-Vinkovci-Tovarnik (D46) i državna granica- D. Miholjac-Našice-Slavonski Brod (D53). Od 642,79 km županijskih cesta 547,94 km je lokalnih cesta.

Željeznički promet
Željeznički promet na području Županije obuhvaća 269 km pruga i 31 željezničku postaju. Modernizacijom pruga trebalo bi stvoriti uvjete za povećanje kako putničkog, tako i prometa roba jer prijevoz željeznicom je jeftiniji od cestovnog prijevoza. U skladu s programom rješavanja željezničko cestovnih prijelaza Županija je predložila prioritet u rješenju i to na sljedećim prugama: MP 13A Osijek-Beli Manastir-državna granica; MP 13B Osijek-Strizivojna-Vrpolje; I 100 Dalj-Varaždin; II 207 Našice-Nova Kapela; OG Nemetin-Nova Luka Osijek; MP 14 Vinkovci-Erdut-državna granica.

Riječni promet
Drava i Dunav predstavljaju važnu riječnu prometnicu uzvodno prema srednjoj Europi i na istok prema Crnom moru. Osječko-baranjska županija obuhvaća 104 km plovnog puta rijeke Drave i naslanja se na rijeku Dunav u dužini od 86,06 km. Rijeka Drava ima status međunarodnog plovnog puta od ušća do Osijeka (23km).

Zračni promet
Na području Županije nalaze se dvije zračne luke kod Osijeka.
Zračna luka Osijek (Klisa) smještena je uz regionalnu cestu Osijek - Vukovar 20 km od grada Osijeka. Uzletno-sletna staza, dužine 2500 m i širine 45 m, omogućava usluge prihvata i otpreme putničkih i cargo zrakoplova kao i manjih zrakoplova za poslovna putovanja. Izgrađena je i otvorena za promet 1980. godine, a nakon Domovinskog rata obnovljena i ponovo otvorena za promet 2001. godine. Značajniju djelatnost predstavlja cargo promet, dok se putnički promet za sada uspostavlja samo u ljetnim mjesecima.
Neposredno uz rubna naselja grada Osijeka i Čepina nalazi se Poslovno-športska zračna luka Osijek koju je Osječko-baranjska županija 1993. godine obnovila i osposobila za prihvat malih zrakoplova. Ona je 1996. godine uvedena u redovni zračni promet.


Kultura

Kulturna događanja

- KIPARSKA KOLONIJA ERNESTINOVO
- BARANJSKA UMJETNIČKA KOLONIJA
- KOLONIJA UMJETNIČKE KERAMIKE "HINKO JUHN" NAšICE
- SLAVONSKI BIENNALE
- MEMORIJAL IVE KERDIĆA - TRIENNALE HRVATSKOG MEDALJERSTVA I MALE PLASTIKE
- MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA
- MEMORIJAL DARKO LUKIĆ
- MEMORIJAL FRANJO KREŽMA
- MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE
- FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE
- OSJEČKO LJETO KULTURE
- ĐAKOVAČKI VEZOVI
- LJETO VALPOVAČKO
- MIHOLJAČKO SIJELO

Ustanove kulture

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU
DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU
AMATERSKO KAZALIŠTE BELIŠĆE
THEATER KRAJ VRATA - VEDRA SCENA OSIJEK
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU
BILJSKA GALERIJA
AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK
MUZEJ ĐAKOVŠTINE
SPOMEN MUZEJ BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA ĐAKOVO
MUZEJ BELIŠĆE
ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE
MUZEJ VALPOVŠTINE
ZOOLOŠKI MUZEJ BARANJE - KOPAČEVO
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU


Teritorij


  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
Površina (km2) 56594 23236 2652 2034 3644 4155 1815 4467 2021 2448
Poljoprivredne
površine (ha)
1216000 985894 147419 115421 33523 212013 89489 236883 101317 150000
Šume (ha) 2223245 604166 95973 61228 11294 99928 82153 183934 62435 69000

Turizam


TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
31000 Osijek Šetalište Kardinala Franje Šepera 1d/2,
tel.: (031) 21 48 52
direktor: Antonio Sobol
e-mail: info@tzosbarzup.hr