VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJAVirovitičko-podravska županija
  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
BDP (mil $) 38895 8008 826 825 909 2157 507 1237 542 1005
BDP po stanovniku 8756 5925 6406 4709 6638 6610 6014 6874 5975 5012

Promet

Glavne prometne koridore:

  • Cestovni: kroz VPŽ prolazi trasa podravskog prometnog koridora koji povezuje Središnju i Istočnu Hrvatsku. Sjecište  dva važna prometna europska koridora: transvezalni, najkraća veza srednjeg Podunavlja i srednjeg Jadrana te longitudinalni, sekundarnog značenja koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje RH s istočnim i zapadnim susjedima.
  • Željeznički promet se odvija dvjema trasama: istok-zapad od Osijeka prema Zagrebu, kroz VPŽ ukupna dužina pruge 82 km, te 10 km željezničke trase Pčelić-Banova Jaruga.
  • Riječni promet Dravom se odvija do graničnog prijelaza Terezino polje , gdje je i pristanište, te manje u Kapincima (općina Sopje).

Glavne (međunarodne) luke:

  • Zračne: nema
  • Riječne: nema

Područje današnje Virovitičko-podravske županije  uklopljeno je u povijesni prostor   Slavonije, a šire istočne Hrvatske, prostora između rijeka Drave i Save, koje obiluje  pravim bogatstvom povijesnih spomenika kao dokaza  gotovo sedam tisuća godina nastanjivanja ovog prostora od neolitika  do brončanih i željeznih  pretpovijesnih doba. Virovitičko-podravska županija  nastavlja se na tradicije  stare  Virovitičke županije  iz doba 13. stoljeća kada Arpadovići  osnivaju kraljevske županije kao administrativna područja  s kraljevskim posjedom i utvrđenim gradom. Tako se 1234.  godine  susrećemo s Viroviticom kojoj herceg  Koloman, sin Andrije II. i brat kralja Bele IV.,   dodijeli status  slobodnog kraljevskog grada. Dana 1. srpnja 1745. godine  za prvog  virovitičkog župana kraljica Marija Terezija imenuje Ljudevita Patačića de Zajezdu. Svečanost  ustoličenja  novog župana održana je 8. listopada 1745.g. u Osijeku, a potom 9. listopada i prva  Županijska skupština. Konačno, 16. svibnja 1746. godine kraljica je dodijelila  virovitičkoj županiji i grb. Ban Jelačić  obilazi Slavoniju kako bi  se spriječio razorni  rad mađarskih agenata, pa je tako 4. rujna 1848. godine u Virovitici bio nazočan obnoviteljskoj skupštini Virovitičke županije na  kojoj  se  provela restauracija županijskog činovništva,  te se   i ova županija  svrstala u red županija koje su  stale na stranu narodne stvari i  uz bok bana. Godine 1886. provedena je šesta reorganizacija  upravnog  ustrojstva  pa je tako na prostoru Kraljevine Hrvatske i Slavonije,  novim Zakonom ustrojeno  osam županija od kojih  i Virovitička s Osijekom kao središtem što će trajati sve do 1918. godine. Razdoblje od 1918.  do 1941. obilježava  život u Kraljevini SHS odnosno Jugoslaviji kada nestaju županije, a osnivaju se  oblasti (1922.),  potom  banovine (1929.).Razdoblje nakon 1945. godine označava razdoblje života Hrvatske u DFJ odnosno FNRJ i SFRJ, a  upravno teritorijalno ustrojstvo mijenja se  vrlo često  od  okruga, kotara do općina i zajednica općina,  da bi 1992. godine  nakon osamostaljenja Hrvatske bile ponovno  uspostavljene županije, a među njima  i Virovitičko-podravska,  sa sjedištem u Virovitici.


Kultura

Kulturna događanja

- Orahovačko proljeće Orahovica –  kulturno - zabavna i turistička priredba kojom se označava početak turističke sezone u Orahovici, te se pod tim imenom održava  u prvom tjednu u lipnju još od 1966. godine.
- Dani Milka Kelemena Slatina - festival avangardne glazbe slavnog glazbenika rođenog u Slatini u listopadu,  pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture; tradicija 14. godina
- Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača, festival narodne glazbe, vikend krajem lipnja, ove godine 17. po redu
- VIRKAS – virovitički kazališni festival Virovitica, u veljači, ove godine 5. po redu

Kulturne institucije
Gradski muzej Virovitica
Zavičajni muzej Slatina
Gradsko kazalište Virovitica
SLAMALKA – Slatinsko amatersko  dječje lutkarsko kazalište


Teritorij

  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
Površina (km2) 56594 23236 2652 2034 3644 4155 1815 4467 2021 2448
Poljoprivredne
površine (ha)
1216000 985894 147419 115421 33523 212013 89489 236883 101317 150000
Šume (ha) 2223245 604166 95973 61228 11294 99928 82153 183934 62435 69000

Turizam

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije
Turistička zajednica Orahovice